Terugbetaling

Info mutualiteiten


Mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor voedings-en dieetadvies. De voorwaarden kunnen echter onderling verschillen.

Terugbetaling binnen de zorgsystemen bij diabetes en kinderen met overgewicht zijn wel bij elke mutualiteit gelijk.

Meer info per mutualiteit vindt u via onderstaande links.

 

Info zorgsystemen


Voor personen met diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie zijn vanuit de federale overheid ‘zorgsystemen’ ontwikkeld, waarbinnen verschillende zorgverleners in de eerste lijn met mekaar samenwerken om een passende ondersteuning te bieden. Binnen deze systemen zijn gedeeltelijke of volledige terugbetalingen voorzien voor voedingsadvies/educatie bij een erkend diëtist. Ook voor kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar met overgewicht bestaat een traject dat gedeeltelijk wordt terugbetaald. 


Zorgsystemen diabetes

Voortraject diabetes type 2

(voor personen die enkel worden behandeld met orale medicatie):

  • Jaarlijkse tegemoetkoming voor 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist (je betaalt enkel remgeld).
  • Bijkomend 4 gratis educatiesessies (30 minuten) indien je voldoet aan volgende 2 criteria:
      • leeftijd 15-69 jaar
      • verhoogd cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of hypertensie)

Deze educatiesessies kunnen gegeven worden door verschillende zorgverleners. Indien het voedingseducatie betreft, kan dit gegeven worden door een erkend diëtist.


Zorgtraject diabetes type 2

(voor type 2 patiënten die worden behandeld met inspuitbare diabetesmedicatie (incretinemimeticum of max. 2 insuline-injecties):

  • Jaarlijkse tegemoetkoming voor 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist (je betaalt enkel remgeld).
  • Bijkomend 5 gratis educatiesessies (30 minuten). Indien het voedingseducatie betreft, kan dit enkel worden gegeven door een diëtist-diabeteseducator.


Zowel binnen het voortraject als het zorgtraject is steeds een voorschrift van de huisarts vereist om te genieten van de tegemoetkoming of terugbetaling.

Personen met diabetes type 1, zwangerschapsdiabetes en type 2-patiënten die meer dan 2 insuline-injecties krijgen, worden opgenomen in de diabetesconventie: dit is een opvolging in de tweede lijn (ziekenhuis).

Meer informatie vind je op de website van de diabetesliga: www.diabetesliga.beZorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Afhankelijk van het stadium hebben chronische nierpatiënten opgenomen in het zorgtraject CNI recht op gedeeltelijke terugbetaling van een aantal consulten bij een erkend diëtist.
Meer informatie hierover vind je op de website
www.zorgtraject.be

 

 

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren

Kinderen tussen 6 en 18 jaar kunnen in geval van overgewicht of obesitas op voorschrift van de huisarts of pediater een tegemoetkoming krijgen voor een behandelingstraject bij een erkend diëtist. Het traject omvat 10 sessies verspreid over 2 jaren, waarbij de patiënt enkel het remgeld dient te betalen.